Terms And Conditions

MTO-Agency ltd (trguje i posluje као montenegrotouroperator- Оdredbе i uslovi zа аgenciju)

Мi, MTO-Agency ltd, kompanija sa sedistem registrovana u Crnoj Gori sa brojem kompanije 50740504 i adresom registrovane kancelarije ul. vlada Ćetkovića br. 3/12 u Podgorici, poslujemo kao Montenegrotouroperator, delujemo kao licencirani taxi servis na teritoriji Crne Gore i samo kao agent u regionu ex Yu prostora. U pogledu svih primljenih rezervacija које su u ponudi i koje obavljamo i/ili ih napravite u vaše ime na teritoriji našeg regiona kao i na teritoriji zemalja EU. Za sve aranžmane transporta putnika, vaš ugovor će biti sklopljen sa dobavljacem tj. našim partnerom dotičnih aranžmana (isporučilac/principal).

Ako imate bilo kakve posebne zahteve, obavestite nas u trenutku rezervacije ili pak prije toga. Prosledice mo sve takve zahteve našem partneru tj. Isporučiocu/Principalu, ali ne možemo da garantujemo da će ti zahtjevi biti ispunjeni i nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama ako. Imajte na umu da će naši dobavljči /partneri obavljati djelatnost po principu ugovora i pridrzavati se svih pravila u poslovnom maniru .

-Odredbe i uslovi Agencije

Pravljenjem rezervacije kod nas se slažete i prihvatate ove odredbe i uslove Agencije

Osoba koja vrši rezervacijiu, saglasna je i pristaje na uslove korišćenja, tako da u ime svih osoba ili saputnika u navedenoj rezervaciji daje saglasnost i pristaje na našu upotrebu ličnih podataka u skladu s našom Politikom privatnosti i ovlaštena je u ime svih osoba navedenih u rezervaciji da nam otkriju svoje lične podatke, uključujući gdje je to primjenjivo, posebne kategorije podataka (kao što su informacije o zdravstvenim stanjima ili invalidnostima ); i licima koja imaju ili ima više od 18 godina, preuzima finansijsku odgovornost za plaćanje rezervacije u ime svih osoba navedenih u rezervaciji.

 • Ugovor
  Prilikom vaše rezervacije dogovorit ćemo se da sklopite ugovor sa primjenjivim dobavljačem/nalogodavcem (tj. pružateljem prevoza) aranžmana prevoza, kako je navedeno na vašoj e-karti. Kao agent ne prihvatamo nikakvu odgovornost za radnje ili propuste Dobavljača/Nalogodavac ili za usluge koje oni pružaju. Vaša rezervacija kod nas podliježe ovim Uslovima i odredbama Agencije i posebnim odredbama i uvjetima relevantnih dobavljača/naručioca s kojima ste sklopili ugovor i savjetujemo vam da oba pažljivo pročitate. Dobavljačevi/Principalovi uslovii rezervacije mogu ograničiti i/ili isključiti odgovornost Dobavljača/Nalogodavca prema Vama. Zatražite od nas kopije ovih ako ih nemate. Vaša rezervacija je potvrđena i ugovor između vas i Dobavljača/Nalogodavac će postojati kada vam pošaljemo potvrdu rezervacije u njihovo ime. Imamo pravo, u ime dobavljača/naručioca, da odbijemo bilo koju narudžbu koju pošaljete a koja bude poslata u zadnjem trenutku ili kratkom vremenskom roku . Ne garantujemo da ćemo uspješno dodijeliti dobavljača/nalogodavca za svaki poslati zahtjev za rezervaciju. U malo vjerovatnom slučaju da ne možemo dodijeliti dobavljača/nalogodavca za vaš zahtjev za rezervaciju, poslat ćemo vam e-poštu kako bismo vas obavijestili što je prije moguće.
 • Odgovornost
  Ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojim ugovorom koji ste sklopili ili za bilo koji transportni aranžman ili druge usluge koje kupite (Transportni aranžmani) ili za radnje ili propuste bilo kojeg dobavljača ili druge osobe(a) ili strana(a) povezanih sa bilo kojim aranžmanom .
 • Rezervacija
  Morate provjeriti sve informacije koje nam dajete u vrijeme rezervacije kako biste bili sigurni da su tačni, uključujući informacije o preuzimanju. Nakon što potvrdite ove detalje, nastavit ćemo s potvrdom rezervacije kod dobavljača/naručitelja.
  Molimo provjerite da li su sva imena, datumi i termini tačni po prijemu svih dokumenata i odmah nas obavijestite o svim greškama. Bilo kakve promjene ovih detalja koje su nastale zbog vaše greške mogu biti naplaćene za njihovo ispravljanje. Podaci o rezervaciji koje nam dostavite bit će proslijeđeni samo relevantnom dobavljaču/direktoru vaših aranžmana taxi prevoza putnika ili drugim osobama potrebnim za pružanje vaših aranžmana taxi prevoza. Informacija se može dati državnim organima ako to oni zahtijevaju ili kako to zahtijeva zakon. Ovo se odnosi na sve posebne kategorije (osjetljive) informacije koje nam date. Prilikom ove rezervacije pristajete da se ove informacije proslijede relevantnim osobama. Određene informacije se također mogu proslijediti kompanijama za sigurnost ili kreditnu provjeru. Ako putujete izvan Evropskog ekonomskog prostora, kontrole zaštite podataka možda neće biti tako jake kao zakonski zahtjevi u ovoj zemlji. Ako ove informacije ne možemo proslijediti relevantnim dobavljačima, bilo u EGP-u ili ne, nećemo moći osigurati vašu rezervaciju. Svi detalji o našoj politici zaštite podataka dostupni su na zahtjev i na našoj web stranici.
 • Plaćanje
  Da biste rezervisali odabrane aranžmane taxi prevoza, morate ili platiti u cijelosti u trenutku rezervacije ili 20% od ukupne cijene, ako dobavljač/nalogodavac aranžmana prijevoza to nudi kao opciju, možete i imate pravo da izvršite plaćanje direktno vozaču u tom slučaju morate se obavezati da ćete u trenutku rezervacije izvršiti takvu uplatu vozaču. Ako odlučite da platite vozaču, uvjerite se da imate na raspolaganju tačan iznos gotovine, u lokalnoj valuti, osim ako nije drugačije navedeno u e-poruci s potvrdom. Ako odaberete da platite vozaču, također ćemo zahtijevati da nam dostavite važeće podatke o platnoj kartici u vrijeme rezervacije i zadržavamo pravo da vam naplatimo aranžman taxi prevoza u ime Dobavljača ako ne izvršite bilo kakvu uplatu na vrijeme kada dospijeva ili kada su nastale bilo kakve naknade za izmjenu ili otkazivanje.
  Ako se puna uplata ne primi kada je to potrebno, obavijestit ćemo dobavljača/naručitelja koji može otkazati vašu rezervaciju i naplatiti naknade za otkazivanje navedene u njihovim uslovima rezervacije.
  Osim ako je drugačije naznačeno ili navedeno u uslovima rezervacije dotičnog Dobavljača/Nalogodavac, sav novac koji nam platite za Aranžmane taxi transporta bit će zadržan u ime Dobavljača/Nalogodavac i proslijeđen Dobavljaču/Nalogodavcu u skladu s našim dogovorom sa dobavljač/naručitelj.
 • Cijene
  Zadržavamo pravo izmjene oglašenih cijena u bilo koje vrijeme. Također zadržavamo pravo ispravljanja grešaka u oglašenim i potvrđenim cijenama. Posebna napomena: ponekad dolazi do promjena i grešaka. Prilikom rezervacije morate provjeriti cijenu odabranog transportnog aranžmana.
 • Posebni zahtjevi
  Ako imate bilo kakve posebne zahtjeve, javite nam se prilikom slanja rezervacije. Sve takve zahtjeve ćemo proslijediti dobavljaču/naručitelju, ali ne možemo garantovati da će oni biti ispunjeni u potpunosti i nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama ako nisu. Imajte na umu da će naši dobavljači/direktori obezbijediti sjedišta za djecu/bebe ako se to zatraži kad god je to moguće, međutim mogu postojati rijetki slučajevi kada takva sjedišta ne mogu biti osigurana zbog nepredviđene zamjene vozila u posljednjem trenutku, na primjer. Imajte na umu da mi i naši dobavljači/direktori ne možemo jamčiti da će ponuđena sjedišta točno odgovarati vašem djetetu.
 • Vaše izmjene i otkazivanja
  Svaki naš dobavljač/naručitelj vam omogućava da otkažete bez naknade pod uslovom da otkažete najmanje 24 sata prije rezervisanog vremena preuzimanja transfera. Svoju rezervaciju možete otkazati online do 24 sata prije vremena preuzimanja ili dolaska. Potvrdit ćemo uslove otkazivanja Dobavljača/Nalogodavac koji se primjenjuju na vašu rezervaciju u vašoj e-Ticket.
  Svaki zahtjev za otkazivanje ili dopuna mora nam se poslati putem e-maila na našoj web stranici koristeći detalje sadržane u vašoj e-pošti s potvrdom. Uvjerite se da ste prije putovanja primili pismenu potvrdu o svim promjenama vaše rezervacije. Uslovi za otkazivanje dobavljača/naručitelja obično vam omogućavaju da zatražite izmjene vaše rezervacije online do 24 sata prije vremena preuzimanja ili dolaska. Nakon ovog perioda, morate direktno kontaktirati dobavljača/direktora pozivom na broj naveden u e-poruci s potvrdom rezervacije. Potvrdićemo uslove izmena Dobavljača/Nalogodavac koji se primenjuju na vašu rezervaciju u vašoj e-Ticket.
  Iako ćemo pokušati pomoći, ne možemo garantirati da će Isporučilac/Nalogodavac ispuniti sve zahtjeve za izmjenom i dopunom. Amandmani i otkazi mogu se prihvatiti samo u skladu sa odredbama i uslovima Dobavljača/Nalogodavaca vaših transportnih aranžmana. Dobavljač/Nalogodavac može naplatiti naknade za otkazivanje ili dopunu navedene u njihovim uslovima rezervacije (koje mogu iznositi i do 100% cijene Aranžmana transporta).
  Imajte na umu: neki dobavljači/naručitelji ne dozvoljavaju promjene i stoga se mogu primijeniti potpune naknade za otkazivanje.
 • Promjene i otkazivanja od strane dobavljača/naručioca
  Obavijestit ćemo vas što je prije moguće u razumnom roku ako Dobavljač/Nalogodavac treba da izvrši značajnu promjenu vaših potvrđenih transportnih aranžmana ili da ih otkaže. Takođe ćemo uspostaviti vezu između vas i dobavljača/naručioca u vezi sa svim alternativnim aranžmanima koje nudi dobavljač, ali nećemo imati nikakvu dalju odgovornost prema vama.
 • Naša odgovornost za vašu rezervaciju
  Vaš ugovor je s Dobavljačem/Nalogodavcem i vrijede njegovi uslovi rezervacije. Kao agent, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za stvarno pružanje Aranžmana transporta. Naše odgovornosti su ograničene na rezervaciju u skladu s vašim uputama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve informacije o aranžmanima transporta koje vam prosljeđujemo u dobroj namjeri. Međutim, u slučaju da se utvrdi da smo odgovorni prema vama po bilo kojoj osnovi, naša maksimalna odgovornost prema vama je ograničena na dvostruki trošak provizije koju zarađujemo na vašoj rezervaciji (ili odgovarajući dio ovoga ako nisu svi u rezervaciji pogođeni).
 • Pritužbe
  Budući da je ugovor za vaše transportne aranžmane između vas i dobavljača/naručitelja, mi ćemo im proslijediti sva pitanja ili nedoumice u vezi sa vašim aranžmanima transporta da ih riješe. Molimo vas da sve takve upite pošaljete putem namjenske stranice na našoj web stranici, dostupnoj ovdje https://montenegrotouroperator.com
  Reklamacije se moraju podnijeti u roku od 28 dana od datuma kada ste koristili usluge koje pruža Dobavljač/Nalogodavac. Ako imate problem sa svojim transportnim aranžmanima dok ih koristite, to morate odmah prijaviti dobavljaču/direktoru. Ako ne slijedite ovu proceduru, bit će manje mogućnosti za dobavljača/direktora da istraži i ispravi vašu žalbu. Iznos naknade na koju možda imate pravo može se stoga smanjiti ili ugasiti.
  Ako se želite požaliti na bilo koju uslugu koju smo vam pružili (tj. našu uslugu rezervacije), kontaktirajte nas direktno.
 • Zakon i nadležnost
  Ovi Uslovi i odredbe Agencije su regulisani crnogorskim zakonom i oboje se slažemo da sudovi Crne Gore imaju isključivu nadležnost .
 • Opisi i standardi vozila
  Svi opisi su dati od relevantnog dobavljača/direktora. Oni su namijenjeni da daju vodič za vozila koje biste trebali očekivati od svog transportnog preduzeća. Standardi i ocjene mogu varirati između zemalja, kao i između dobavljača. Ne možemo garantovati tačnost bilo koje date ocjene. Slike marke i modela vozila prikazane na stranici sa citatima služe samo u svrhu ilustracije i ni mi ni dobavljač/naručitelj ne garantujemo da će ta tačna vozila obezbijediti dobavljač/naručitelj. Ali se maksimalno trudimo da svaki klijent dobije vozilo iz kategorije vozila koje je naručio, tako da naši partneri koji posluju sa nama moraju se pridržavati i ugovora o tehničkoj saradnji ali i opštih smernica i standarda poslovanja. Jer nam je veoma važno da održimo visok nivo kvaliteta usluga koje nudimo.
 • Vremena putovanja
  Navedena udaljenost i vrijeme putovanja služe samo za planiranje. Možda ćete otkriti da građevinski projekti, saobraćaj, vremenske prilike ili drugi događaji mogu uzrokovati da se uslovi na putu razlikuju od objavljenih informacija i trebali biste planirati svoje putovanje u skladu s tim. Naša iskustvo i preporuka je da prilikom povratka i putovanja ka aerodromu planirate dodatno vrijeme i da uzmete u obzir sve ove dobronamjerne savjete i krenete ranije.
 • Dokumentacija i informacije
  Svi opisi i sadržaji na našoj web stranici ili koje smo izdali na drugi način napravljeni su u ime dotičnog Dobavljača/Nalogodavac imaju za cilj da predstave opštu ideju o uslugama koje pruža Dobavljač/Nalogodavac. Ne mogu se svi detalji relevantnih usluga uključiti na našoj web stranici. Sve prikazane usluge zavise o trenutnoj dostupnosti. Ako su vam potrebni dodatni detalji, u vezi sa bilo kojim transportom ili bilo kojom drugom uslugom prevoza, kontaktirajte nas.
 • Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije izmedju korisnikovog racunara/telefona i sistema Payment Gateway-a, i obratno.
 • AllSecure doo Beograd je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
 • Trgovac ne cuva brojeve kreditnih kartica na svojoj strani i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.
 • Svi naši partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
 • 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
 • PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Online payment specific Terms and Conditions and Refund Policy

 • The confidentiality of your data is protected and ensured by the use of SSL encryption. Online billing sites are secured using the Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is the process of encrypting data to prevent unauthorized access during its transmission. This enables secure transmission of information, and prevents unauthorized access to data when communicating between the user's computer / phone and the Payment Gateway system, and vice versa.
 • AllSecure doo Belgrade is certified according to the PCI DSS Level 1 security standard prescribed by Visa and MasterCard rules.
 • The merchant does not keep credit card numbers on his side and the numbers are not available to unauthorized persons. All our partners are responsible for respecting the principles of privacy.
 • Please note that all payments will be effected in Euro (EUR). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of Visa/Mastercard.
 • When you fill out the booking form and book an airport taxi transfer, you automatically agree to the terms of use.
 • By paying in advance (including all total prices, the Taxi Provider may cancel the reservation without prior notice if it cannot charge the card and if the balance on the card is 0 on the specified date. It is your responsibility to ensure that payment is on time (and whether your bank, debit card, or credit card information is correct and there is enough money in your account for the contracted transaction).
 • If you think that you will not arrive on the agreed date or time, or you are prevented from arriving on that date or at the exact scheduled time, contact us by email and tell us when we can expect you, so as not to cancel your reservation. If you are late, the amount you paid for the transfer is not refundable, and we do not bear any responsibility for the consequences (eg cancellation of your reservation in the last 24 hours before the scheduled transfer or any fee on that basis.
 • If you inform us in due time and at least 24 hours about the change and your inability to come on time and you have already paid the full amount for the service it will be refunded and reduced by 4% because it is a percentage that the Bank takes as a commission transaction and for the cost of sending money to the client's personal address or personal account, which may vary depending on the location and additional costs.
 • As the booking person, you are responsible for all actions and behavior (related to the Travel Experience) of everyone in the group. You are also responsible for obtaining their permission before giving us their personal information.
 • Payment of taxi transfers and other transportation services, etc. products on our online store can be made in one of the following ways: payment cards - VISA, Maestro or MasterCard that support online payment. Card payments are made in cooperation with AllSecure doo and Hipotekarna Banka and are made in a secure and certified manner through the AllSecure Paymet Gateway, by simply entering data from the payment card.
 • After entering the card information and confirming the payment, the bank authorizes the transaction and thus the order is approved and enters the further process of preparation for delivery. The amount will be reserved on your card (account) and will not be available for another purpose.
 • The transaction will be completed and the amount deducted from your account only when the products are ready for transport and handed over to the courier service. In the event that the payment is not completed, or the amount is not deducted from the account within 14 days of accepting your order, that order will be canceled and deleted. After the expiration of the 14-day period, the money reserved on your account will be released and will be available to you again. After that, you can repeat the same or a new order, and make a payment related to them.
 • Check with the card issuing bank to see if your card supports online payments.
 • --In the case of a refund to a customer who has previously paid for one of the payment cards, in part or in full, and regardless of the reason for the refund, the refund is made exclusively through the same VISA, Maestro or MasterCard card used for payment. Only if the request for a refund was sent earlier than 24 hours before the scheduled transfer. This means that our bank will, at our request, refund the funds to the cardholder's account.

Online payment process

After selecting desired Starting and Ending destinations You will be offered with several Packages with the description.

online order

Under each Package there is a button with a link saying "Order Now".

After selecting a Package you want click on a button "ORDER NOW" under it. You will be redirected on a page looking like one on a photo below.

fill order data

On this screen Package preview will be displayed with the price, as well as the order form that you are required to fill.

After filling up required fields you have to options to choose from. To make an online payment click PAY NOW buton

After clicking on a PAY NOW button you will be redirected on a preview page like one on a image bellow. On this page You will be presented with all details about Your reservation. After checking the details and confirming that you agree with Terms and Conditions click on "CHECKOUT NOW" button.

* Now you are redirected to the payment processing page which is hosted by "Allsecure". AllSecure doo Belgrade is certified according to the PCI DSS Level 1 security standard prescribed by Visa and MasterCard rules. This way all your Credit Card data are processed with a highest level of security and we do not have any access or store any of sensitive information on our side.

payment page by allsecure

After filling Your credit card details click on PAY button.

If Your credit card is successfully charged You will be redirected on a success page like one on image below. You will be notified with all details by Email you provided in the Order Form

payment success page

In case your Credit Card is not charged and there is some problem with the payment you will be redirected on Error page (see image bellow) with a reason why your card is declined if provided by your bank.

payment error page

UPOTREBA KOLACICA I ZASTITA PRIVATNOSTI


HTTP cookie, takođe i cookie ili kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se pohranjuje u pregledniku dok korisnik pregledava neki internetski sajt. Kada korisnik u budućnosti pregledava taj isti site, site može "izvući" ili dohvatiti podatke koji su pohranjeni u kolačiću, kako bi bio obaviješten o prethodnoj korisnikovoj aktivnosti. Kolačići mogu sadržavati informacije o tome koje je stranice korisnik posjetio, podatke o prijavi, pa i koje je gumbe korisnik kliknuo. Ovi podaci mogu ostati u kolačiću mjesecima, čak i godinama.

 

Kolačići se katkad miješaju s programima - no oni su samo komadić podataka - i sami ne mogu ništa uraditi. Ne mogu sadržavati viruse niti instalirati maliciozni softver na kompjuteru domaćinu. Međutim, kolačići za praćenje (tracking cookies) i posebno kolačići trećih strana često se koriste kao način da se načine dugoročni zapisi o korisnikovoj istoriji surfanja.  

 

Zastita i sugurnost svih korisnika kao i zastita podataka o privatnosti pri koriscenju ili upotrebi naseg websajta je veoma vazna.
Svi korisnici treba da znaju i da detaljno budu informisani na koji nacin se koriste i upotrebljavaju njihovi licni i nelicni podaci.
Na nasoj webadresi se koristi softver za analizu i upotrebu podataka o korisnicima iz kojih dobijamo informacije radi pobolsanja
 kvaliteta ponude i korisnickog dozivljaja prilikom posjete websajtu. Prilikom prve posjete nasoj stranici kliknete na dugme da prihvatite 
upotrebu kolacica i nakon toga anonimni identifikacioni podatci ce biti obradjeni od strane nasih partnera GA  , AD) dobavljaca kolacica i
dobavljaca IT usluga..   


Postavljanjem kolacica istrazujemo i koristimo dobijene statisticke podatke o koriscenju nase webadrese.
Ove podatke koristimo da bi nasu ponudu poboljsali i nase usluge ucinili dostupnim i zanimljivim nasim klijentima.
Sve informacije koje dobijemo prikupljanjem putem kolacica su potpuno anonimne i ne sadrze reference za licne podatke
Nasi kolacici nisu prijetnja i nemogu ostetiti ili zaraziti vas uredjaj sa virusom ili nekom drugom prijetnjom...Vazno je napomenuti 
za sve korisnike nasih usluga i klijente i buduce posjetioce da cemo se truditi da unapredjujemo kvalitet webadrese i zastitu podataka..


Kolacici za pracenje , a posebno kolacici za pracenje trecih strana , obicno se koriste kao nacini za sastavljanje dugorocnih zapisa
o istoriji pregledavanja pojedinaca a to je potencijalna briga o privatnosti koja je podstakla evropske i americke zakonodavce da
preduzmu odredjene mjere i donesu nove zakone i regulative.
Evropski zakon zahtijeva da sve webadrese koje ciljaju drzave clanice evropske unije dobiju --informirani pristanak--- od korisnika 
prije nego sto na svoj uredjaj pohrane kolacice...